EN    PL 
 
logo
Ukraine
107-60
Final score
28-16, 32-19, 21-10, 26-15
06 July 2007 | 17:45h
logo
Belarus
TEAM LEADERS
Ukraine Belarus
Maxym Vil'khovets'kyy (15) Pts Siarhei Vabishchevich (22)
Maksym Pustozvonov (8),
Vyacheslav Kravtsov (8)
Reb Uladzimir Ostrykau (9)
Vladyslav Tonchenko (3),
Sergiy Gladyr (3)
Ass Aliaksei Patsevich (3)
Oleksandr Kolchenko (2),
Maxym Korniyenko (2),
Sergiy Gladyr (2)
ST Andrei Lazarydzi (1),
Yauheni Skrypko (1),
Ilyas Salsanau (1)
Roman Gumenyuk (2) BS Aliaksei Patsevich (1),
Dzmitry Shylovich (1),
Uladzimir Ostrykau (1)

GAME STATISTICS

PLAY BY PLAY
HOME PAGE | Legal notice | Partners
 Print this page Print version