ROSTER
No Name Pos. Height
4 Aleksei Shcherbakov G 1.84
5 Aliaksei Patsevich G 1.95
6 Uladzimir Ostrykau C 2.07
7 Dzmitry Shylovich F 2.04
8 Viachaslau Ostrykau F 2.03
9 Siarhei Vabishchevich G 1.85
10 Ilyas Salsanau F 1.99
11 Andrei Lazarydzi F 2.00
12 Ihar Tseliapniou F 2.03
13 Dzmitry Tumashyk C 2.07
14 Raman Chervaneu G 1.86
15 Yauheni Skrypko C 2.05
FULL ROSTER
COACHES
Head Coach Aleksandz Popkov
Assistant Coach Ihaz Kozneenkov
logo
Belarus

ADMINISTRATION Office

Address: Sourganova str. 2, 220012 Minsk, BLR
Tel.:
Fax:
Email:
Web: http://www.bbf.by
SCHEDULE
06.07.2007 vs UKR 60-107
08.07.2007 vs POR 72-77
10.07.2007 vs SVK 47-79
11.07.2007 vs SWE 68-72
12.07.2007 vs AUT 77-93
13.07.2007 vs CZE 68-75
15.07.2007 vs ROU 74-93