logo UKRAINA
80- 56
14 July 2007 20:00
( 28-6, 17-23, 24-15, 11-12 )
logo NIEMCY
AKCJA PO AKCJI
KWARTA 1
Czas UKRAINA Wynik NIEMCY
09:58 15 T. Granz Turnover (Backcourt violation)
09:45 15 Y. Lokhmanchuk Turnover (Bad Pass) 13 O. Faßler Steal
09:29 4 M. Vil'khovets'kyy Steal 13 O. Faßler Turnover (Bad Pass)
09:23 4 M. Vil'khovets'kyy 2PtsFG (Dunk) MADE 2 - 0
08:57 13 O. Faßler Turnover (24 secs)
08:47 4 M. Vil'khovets'kyy 2PtsFG (Lay-up) MADE 4 - 0
08:27 12 V. Kravtsov Def. Rebound 14 T. Ohlbrecht 2PtsFG (Jump shot) missed
08:17 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) MADE 7 - 0
07:59 4 M. Vil'khovets'kyy Steal 4 P. Günther Turnover (Bad Pass)
07:49 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed 14 T. Ohlbrecht Def. Rebound
07:45 12 V. Kravtsov Personal Foul (Team 1st, Player 1st)
07:32 15 Y. Lokhmanchuk Def. Rebound 4 P. Günther 2PtsFG (Jump shot) missed
07:19 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 15 Y. Lokhmanchuk
07:12 9 M. Korniyenko 2PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 8 O. Kolchenko
9 - 0
07:09 Timeout
07:09 Substitution: 9 T. Schwartz out,
7 N. Khartchenkov in
07:09 Substitution: 13 O. Faßler out,
10 F. Diestelhorst in
07:07 15 T. Granz 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 14 T. Ohlbrecht
07:03 12 V. Kravtsov Personal Foul (Team 2nd, Player 2nd)
06:53 4 M. Vil'khovets'kyy Def. Rebound 14 T. Ohlbrecht 3PtsFG (Jump shot) missed
06:31 15 Y. Lokhmanchuk 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 4 M. Vil'khovets'kyy
06:25 15 T. Granz Personal Foul (Team 1st, Player 1st)
06:25 4 M. Vil'khovets'kyy Free throw MADE(1/2) 10 - 0
06:25 4 M. Vil'khovets'kyy Free throw missed(2/2) 14 T. Ohlbrecht Def. Rebound
06:12 12 V. Kravtsov Def. Rebound 10 F. Diestelhorst 3PtsFG (Jump shot) missed
06:00 14 T. Ohlbrecht Personal Foul (Team 2nd, Player 1st)
06:00 8 O. Kolchenko Free throw MADE(1/2) 11 - 0
06:00 8 O. Kolchenko Free throw MADE(2/2) 12 - 0
05:48 9 M. Korniyenko Def. Rebound 7 N. Khartchenkov 3PtsFG (Jump shot) missed
05:38 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Jump shot) missed 14 T. Ohlbrecht Def. Rebound
05:31 9 M. Korniyenko Block 4 P. Günther 2PtsFG (Jump shot) missed (blocked)
05:12 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 12 V. Kravtsov
05:00 4 M. Vil'khovets'kyy 2PtsFG (Lay-up) MADE 14 - 0
04:39 14 - 2 10 F. Diestelhorst 2PtsFG (Lay-up) MADE
04:23 4 M. Vil'khovets'kyy 3PtsFG (Jump shot) missed 14 T. Ohlbrecht Def. Rebound
04:04 14 - 4 7 N. Khartchenkov 2PtsFG (Lay-up) MADE
04:04 Substitution: 4 P. Günther out,
5 S. Hauer in
03:47 5 S. Hauer Personal Foul (Team 3rd, Player 1st)
03:47 Substitution: 4 M. Vil'khovets'kyy out,
6 O. Sizov in
03:32 15 Y. Lokhmanchuk 2PtsFG (Jump shot) missed 14 T. Ohlbrecht Def. Rebound
03:25 15 Y. Lokhmanchuk Def. Rebound 7 N. Khartchenkov 3PtsFG (Jump shot) missed
03:14 15 T. Granz Personal Foul (Team 4th, Player 2nd)
03:14 Substitution: 12 V. Kravtsov out,
10 R. Gumenyuk in
03:14 Substitution: 15 Y. Lokhmanchuk out,
13 S. Gladyr in
03:14 Substitution: 15 T. Granz out,
12 B. Fumey in
03:14 8 O. Kolchenko Free throw MADE(1/2) 15 - 4
03:14 8 O. Kolchenko Free throw missed(2/2) 12 B. Fumey Def. Rebound
03:08 6 O. Sizov Personal Foul (Team 3rd, Player 1st)
03:08 10 R. Gumenyuk Def. Rebound 5 S. Hauer 3PtsFG (Jump shot) missed
02:52 8 O. Kolchenko Turnover (Out of bounds)
02:35 10 R. Gumenyuk Steal 12 B. Fumey Turnover (Bad Pass)
02:21 14 T. Ohlbrecht Personal Foul (Team 5th, Player 2nd)
02:21 Substitution: 6 O. Sizov out,
4 M. Vil'khovets'kyy in
02:21 Substitution: 14 T. Ohlbrecht out,
11 T. Spöler in
02:21 10 R. Gumenyuk Free throw MADE(1/2) 16 - 4
02:21 10 R. Gumenyuk Free throw MADE(2/2) 17 - 4
02:11 4 M. Vil'khovets'kyy Personal Foul (Team 4th, Player 1st)
02:02 9 M. Korniyenko Def. Rebound 11 T. Spöler 3PtsFG (Jump shot) missed
01:53 5 S. Hauer Personal Foul (Team 6th, Player 2nd)
01:53 4 M. Vil'khovets'kyy Free throw MADE(1/2) 18 - 4
01:53 4 M. Vil'khovets'kyy Free throw MADE(2/2) 19 - 4
01:37 9 M. Korniyenko Def. Rebound 12 B. Fumey 2PtsFG (Lay-up) missed
01:14 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) MADE 22 - 4
00:59 10 R. Gumenyuk Personal Foul (Team 5th, Player 1st)
00:59 10 F. Diestelhorst Free throw missed(1/2)
00:59 9 M. Korniyenko Def. Rebound 10 F. Diestelhorst Free throw missed(2/2)
00:51 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 4 M. Vil'khovets'kyy
25 - 4
00:39 12 B. Fumey Turnover (Other)
00:39 10 R. Gumenyuk Steal
00:28 13 S. Gladyr 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 4 M. Vil'khovets'kyy
28 - 4
00:03 9 M. Korniyenko Personal Foul (Team 6th, Player 1st)
00:03 10 R. Gumenyuk block
00:03 28 - 5 11 T. Spöler Free throw MADE(1/2)
00:03 28 - 6 11 T. Spöler Free throw MADE(2/2)
00:03 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed
KWARTA 2
Czas UKRAINA Wynik NIEMCY
09:49 12 B. Fumey Offensive Foul (Team 1st, Player 1st)
12 B. Fumey Turnover (Offensive foul)
09:31 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 8 O. Kolchenko
09:17 4 M. Vil'khovets'kyy Turnover (Travelling)
09:17 Substitution: 12 B. Fumey out,
14 T. Ohlbrecht in
08:56 14 T. Ohlbrecht 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 11 T. Spöler
08:54 10 R. Gumenyuk Personal Foul (Team 1st, Player 2nd)
08:54 11 T. Spöler Free throw missed(1/2)
08:54 28 - 7 11 T. Spöler Free throw MADE(2/2)
08:51 7 N. Khartchenkov Personal Foul (Team 2nd, Player 1st)
08:48 4 M. Vil'khovets'kyy Turnover (Backcourt violation)
08:44 10 R. Gumenyuk Personal Foul (Team 2nd, Player 3rd)
08:44 28 - 8 11 T. Spöler Free throw MADE(1/2)
08:44 28 - 9 11 T. Spöler Free throw MADE(2/2)
08:44 Substitution: 10 R. Gumenyuk out,
12 V. Kravtsov in
08:27 4 M. Vil'khovets'kyy 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 13 S. Gladyr
08:10 13 S. Gladyr 2PtsFG (Jump shot) MADE 30 - 9
07:54 30 - 11 5 S. Hauer 2PtsFG (Lay-up) MADE
07:39 10 F. Diestelhorst Personal Foul (Team 3rd, Player 1st)
07:39 Substitution: 13 S. Gladyr out,
15 Y. Lokhmanchuk in
07:19 4 M. Vil'khovets'kyy 2PtsFG (Jump shot) missed 10 F. Diestelhorst Def. Rebound
07:13 9 M. Korniyenko Block 5 S. Hauer 2PtsFG (Jump shot) missed (blocked)
06:51 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Lay-up) missed
Off. Rebound: 8 O. Kolchenko
06:29 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Lay-up) missed (blocked) 14 T. Ohlbrecht Block
06:21 30 - 14 7 N. Khartchenkov 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 5 S. Hauer
06:18 Timeout
06:18 Substitution: 8 O. Kolchenko out,
6 O. Sizov in
06:09 10 F. Diestelhorst Personal Foul (Team 4th, Player 2nd)
06:09 Substitution: 10 F. Diestelhorst out,
4 P. Günther in
05:55 12 V. Kravtsov Turnover (Bad Pass) 14 T. Ohlbrecht Steal
05:49 7 N. Khartchenkov 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 11 T. Spöler
05:39 12 V. Kravtsov Personal Foul (Team 3rd, Player 3rd)
05:39 7 N. Khartchenkov Free throw missed(1/2)
05:39 7 N. Khartchenkov Free throw missed(2/2)
Off. Rebound: 7 N. Khartchenkov
05:22 30 - 16 14 T. Ohlbrecht 2PtsFG (Jump shot) MADE
05:11 4 P. Günther Personal Foul (Team 5th, Player 1st)
05:11 Substitution: 12 V. Kravtsov out,
14 M. Pustozvonov in
05:11 6 O. Sizov Free throw missed(1/2)
05:11 6 O. Sizov Free throw missed(2/2) 14 T. Ohlbrecht Def. Rebound
04:49 15 Y. Lokhmanchuk Personal Foul (Team 4th, Player 1st)
04:49 Substitution: 15 Y. Lokhmanchuk out,
13 S. Gladyr in
04:49 Substitution: 7 N. Khartchenkov out,
13 O. Faßler in
04:49 Substitution: 4 M. Vil'khovets'kyy out,
8 O. Kolchenko in
04:49 13 O. Faßler Free throw missed(1/2)
04:49 30 - 17 13 O. Faßler Free throw MADE(2/2)
04:39 13 S. Gladyr Offensive Foul (Team 5th, Player 1st)
13 S. Gladyr Turnover (Offensive foul)
04:39 4 P. Günther Steal
04:26 14 M. Pustozvonov Personal Foul (Team 6th, Player 1st)
04:26 4 P. Günther Free throw missed(1/2)
04:26 30 - 18 4 P. Günther Free throw MADE(2/2)
04:19 14 T. Ohlbrecht Personal Foul (Team 6th, Player 3rd)
04:19 Substitution: 6 O. Sizov out,
4 M. Vil'khovets'kyy in
04:19 Substitution: 14 T. Ohlbrecht out,
12 B. Fumey in
04:19 13 S. Gladyr Free throw MADE(1/2) 31 - 18
04:19 13 S. Gladyr Free throw missed(2/2) 5 S. Hauer Def. Rebound
04:00 13 O. Faßler 3PtsFG (Jump shot) missed
03:38 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Lay-up) MADE 33 - 18
03:21 14 M. Pustozvonov Def. Rebound 5 S. Hauer 3PtsFG (Jump shot) missed
03:03 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 13 S. Gladyr
02:58 13 S. Gladyr 2PtsFG (Jump shot) MADE 35 - 18
02:55 Timeout
02:55 Substitution: 5 S. Hauer out,
10 F. Diestelhorst in
02:47 4 P. Günther Turnover (Out of bounds)
02:33 13 S. Gladyr 3PtsFG (Jump shot) MADE 38 - 18
02:14 38 - 21 10 F. Diestelhorst 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 4 P. Günther
02:07 13 O. Faßler Personal Foul (Team 7th, Player 1st)
02:07 Substitution: 4 M. Vil'khovets'kyy out,
15 Y. Lokhmanchuk in
02:07 Substitution: 13 O. Faßler out,
9 T. Schwartz in
02:07 13 S. Gladyr Free throw MADE(1/2) 39 - 21
02:07 13 S. Gladyr Free throw MADE(2/2) 40 - 21
01:52 4 P. Günther 2PtsFG (Lay-up) missed
Off. Rebound: 12 B. Fumey
01:47 40 - 23 12 B. Fumey 2PtsFG (Tap-in) MADE
01:36 9 M. Korniyenko 2PtsFG (Jump shot) MADE 42 - 23
01:21 42 - 25 12 B. Fumey 2PtsFG (Jump shot) MADE
01:06 15 Y. Lokhmanchuk 2PtsFG (Jump shot) missed 4 P. Günther Def. Rebound
01:03 13 S. Gladyr Personal Foul (Team 7th, Player 2nd)
01:03 Substitution: 13 S. Gladyr out,
4 M. Vil'khovets'kyy in
01:03 4 P. Günther Free throw missed(1/2)
01:03 42 - 26 4 P. Günther Free throw MADE(2/2)
00:56 9 M. Korniyenko 2PtsFG (Dunk) MADE 44 - 26
00:39 9 M. Korniyenko Personal Foul (Team 8th, Player 2nd)
00:39 Substitution: 12 B. Fumey out,
15 T. Granz in
00:39 Substitution: 9 M. Korniyenko out,
13 S. Gladyr in
00:39 9 T. Schwartz Free throw missed(1/2)
00:39 44 - 27 9 T. Schwartz Free throw MADE(2/2)
00:34 4 M. Vil'khovets'kyy Turnover (Bad Pass) 9 T. Schwartz Steal
00:30 44 - 29 4 P. Günther 2PtsFG (Lay-up) MADE
00:28 13 S. Gladyr Turnover (Other)
00:26 4 P. Günther Personal Foul (Team 8th, Player 2nd)
00:26 Substitution: 8 O. Kolchenko out,
6 O. Sizov in
00:26 13 S. Gladyr Free throw missed(1/2)
00:26 13 S. Gladyr Free throw MADE(2/2) 45 - 29
00:09 14 M. Pustozvonov Def. Rebound 4 P. Günther 2PtsFG (Lay-up) missed
00:02 13 S. Gladyr 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 14 M. Pustozvonov
00:02 14 M. Pustozvonov 2PtsFG (Tap-in) missed
KWARTA 3
Czas UKRAINA Wynik NIEMCY
10:00 Substitution: 6 O. Sizov out,
8 O. Kolchenko in
10:00 Substitution: 13 S. Gladyr out,
9 M. Korniyenko in
10:00 Substitution: 14 M. Pustozvonov out,
12 V. Kravtsov in
10:00 Substitution: 9 T. Schwartz out,
5 S. Hauer in
10:00 Substitution: 15 T. Granz out,
14 T. Ohlbrecht in
09:40 12 V. Kravtsov 2PtsFG (Dunk) MADE
Assist: 8 O. Kolchenko
47 - 29
09:20 12 V. Kravtsov Personal Foul (Team 1st, Player 4th)
09:20 Substitution: 12 V. Kravtsov out,
10 R. Gumenyuk in
09:17 4 M. Vil'khovets'kyy Steal 11 T. Spöler Turnover (Bad Pass)
09:13 4 M. Vil'khovets'kyy 2PtsFG (Lay-up) MADE 49 - 29
08:53 49 - 31 10 F. Diestelhorst 2PtsFG (Jump shot) MADE
08:35 10 R. Gumenyuk 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 9 M. Korniyenko
08:30 9 M. Korniyenko 2PtsFG (Tap-in) MADE 51 - 31
08:22 14 T. Ohlbrecht 2PtsFG (Lay-up) missed
08:20 14 T. Ohlbrecht Off. Rebound
08:20 14 T. Ohlbrecht Turnover (Out of bounds)
08:12 4 M. Vil'khovets'kyy Turnover (Bad Pass) 5 S. Hauer Steal
08:08 51 - 33 10 F. Diestelhorst 2PtsFG (Dunk) MADE
Assist: 5 S. Hauer
07:55 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed 5 S. Hauer Def. Rebound
07:41 51 - 35 14 T. Ohlbrecht 2PtsFG (Dunk) MADE
Assist: 4 P. Günther
07:19 10 R. Gumenyuk 2PtsFG (Dunk) MADE
Assist: 8 O. Kolchenko
53 - 35
07:00 53 - 38 10 F. Diestelhorst 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 5 S. Hauer
06:47 11 T. Spöler Personal Foul (Team 1st, Player 1st)
06:47 Substitution: 15 Y. Lokhmanchuk out,
13 S. Gladyr in
06:40 4 M. Vil'khovets'kyy 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 4 M. Vil'khovets'kyy
06:27 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) MADE 56 - 38
05:53 13 S. Gladyr Def. Rebound 5 S. Hauer 3PtsFG (Jump shot) missed
05:45 4 P. Günther Personal Foul (Team 2nd, Player 3rd)
05:45 Substitution: 4 M. Vil'khovets'kyy out,
6 O. Sizov in
05:37 9 M. Korniyenko 3PtsFG (Jump shot) missed
05:34 Substitution: 4 P. Günther out,
13 O. Faßler in
05:20 14 T. Ohlbrecht 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 14 T. Ohlbrecht
05:13 6 O. Sizov Def. Rebound 11 T. Spöler 2PtsFG (Lay-up) missed
05:00 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 10 R. Gumenyuk
04:54 10 R. Gumenyuk 2PtsFG (Jump shot) missed 14 T. Ohlbrecht Def. Rebound
04:50 8 O. Kolchenko Personal Foul (Team 2nd, Player 1st)
04:50 Substitution: 11 T. Spöler out,
12 B. Fumey in
04:43 9 M. Korniyenko Def. Rebound 5 S. Hauer 2PtsFG (Lay-up) missed
04:31 6 O. Sizov 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 8 O. Kolchenko
59 - 38
04:11 10 R. Gumenyuk Block 12 B. Fumey 2PtsFG (Jump shot) missed (blocked)
04:07 10 R. Gumenyuk Block 13 O. Faßler 2PtsFG (Jump shot) missed (blocked)
03:56 10 R. Gumenyuk Def. Rebound 13 O. Faßler 3PtsFG (Jump shot) missed
03:51 13 S. Gladyr 3PtsFG (Jump shot) MADE 62 - 38
03:49 Timeout
03:49 Substitution: 5 S. Hauer out,
4 P. Günther in
03:28 10 R. Gumenyuk Personal Foul (Team 3rd, Player 4th)
03:28 10 R. Gumenyuk block
03:28 Substitution: 10 R. Gumenyuk out,
14 M. Pustozvonov in
03:28 62 - 39 13 O. Faßler Free throw MADE(1/2)
03:28 62 - 40 13 O. Faßler Free throw MADE(2/2)
03:16 13 S. Gladyr 3PtsFG (Jump shot) missed 12 B. Fumey Def. Rebound
02:54 12 B. Fumey Turnover (Travelling)
02:30 10 F. Diestelhorst Personal Foul (Team 3rd, Player 3rd)
02:30 14 M. Pustozvonov Free throw MADE(1/2) 63 - 40
02:30 14 M. Pustozvonov Free throw MADE(2/2) 64 - 40
02:18 4 P. Günther 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 14 T. Ohlbrecht
02:12 13 S. Gladyr Steal 10 F. Diestelhorst Turnover (Bad Pass)
02:08 4 P. Günther Personal Foul (Team 4th, Player 4th)
02:08 6 O. Sizov Free throw missed(1/2)
02:08 6 O. Sizov Free throw missed(2/2) 4 P. Günther Def. Rebound
01:55 64 - 42 4 P. Günther 2PtsFG (Lay-up) MADE
01:42 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed 14 T. Ohlbrecht Def. Rebound
01:33 9 M. Korniyenko Def. Rebound 10 F. Diestelhorst 2PtsFG (Lay-up) missed
01:16 12 B. Fumey Personal Foul (Team 5th, Player 2nd)
01:16 Substitution: 8 O. Kolchenko out,
4 M. Vil'khovets'kyy in
01:16 Substitution: 12 B. Fumey out,
15 T. Granz in
01:16 Substitution: 10 F. Diestelhorst out,
6 K. Tadda in
01:16 9 M. Korniyenko Free throw MADE(1/2) 65 - 42
01:16 9 M. Korniyenko Free throw MADE(2/2) 66 - 42
00:57 14 M. Pustozvonov Def. Rebound 4 P. Günther 2PtsFG (Lay-up) missed
00:35 13 S. Gladyr Turnover (Out of bounds)
00:22 13 S. Gladyr Steal 6 K. Tadda Turnover (Bad Pass)
00:17 4 M. Vil'khovets'kyy 2PtsFG (Lay-up) MADE
Assist: 13 S. Gladyr
68 - 42
00:17 13 O. Faßler Personal Foul (Team 6th, Player 2nd)
00:17 4 M. Vil'khovets'kyy Free throw MADE(1/1) 69 - 42
00:13 6 O. Sizov Personal Foul (Team 4th, Player 2nd)
00:08 69 - 44 14 T. Ohlbrecht 2PtsFG (Jump shot) MADE
00:02 14 T. Ohlbrecht Personal Foul (Team 7th, Player 4th)
00:02 13 S. Gladyr Free throw missed(1/2)
00:02 13 S. Gladyr Free throw missed(2/2) 14 T. Ohlbrecht Def. Rebound
KWARTA 4
Czas UKRAINA Wynik NIEMCY
10:00 Substitution: 13 O. Faßler out,
10 F. Diestelhorst in
09:49 69 - 46 14 T. Ohlbrecht 2PtsFG (Jump shot) MADE
09:49 9 M. Korniyenko Personal Foul (Team 1st, Player 3rd)
09:49 9 M. Korniyenko Def. Rebound 14 T. Ohlbrecht Free throw missed(1/1)
09:29 4 M. Vil'khovets'kyy 3PtsFG (Jump shot) missed 14 T. Ohlbrecht Def. Rebound
09:24 14 T. Ohlbrecht Turnover (Other)
09:24 6 O. Sizov Steal
09:07 14 M. Pustozvonov 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 13 S. Gladyr
08:47 14 M. Pustozvonov 2PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 9 M. Korniyenko
71 - 46
08:34 71 - 49 10 F. Diestelhorst 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 14 T. Ohlbrecht
08:20 14 M. Pustozvonov Turnover (Out of bounds)
08:20 Substitution: 9 M. Korniyenko out,
10 R. Gumenyuk in
08:03 71 - 52 10 F. Diestelhorst 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 6 K. Tadda
07:40 13 S. Gladyr 3PtsFG (Jump shot) missed 15 T. Granz Def. Rebound
07:36 13 S. Gladyr Personal Foul (Team 2nd, Player 3rd)
07:36 Timeout
07:36 Substitution: 13 S. Gladyr out,
8 O. Kolchenko in
07:36 Substitution: 14 M. Pustozvonov out,
9 M. Korniyenko in
07:25 8 O. Kolchenko Def. Rebound 6 K. Tadda 2PtsFG (Lay-up) missed
07:00 6 K. Tadda Personal Foul (Team 1st, Player 1st)
06:57 8 O. Kolchenko Offensive Foul (Team 3rd, Player 2nd)
8 O. Kolchenko Turnover (Offensive foul)
06:57 6 K. Tadda Steal
06:42 10 R. Gumenyuk Def. Rebound 10 F. Diestelhorst 3PtsFG (Jump shot) missed
06:23 10 R. Gumenyuk 2PtsFG (Jump shot) missed
06:18 4 M. Vil'khovets'kyy Turnover (Travelling)
06:02 6 O. Sizov Def. Rebound 4 P. Günther 3PtsFG (Jump shot) missed
06:00 15 T. Granz Personal Foul (Team 2nd, Player 3rd)
05:52 4 M. Vil'khovets'kyy Turnover (Bad Pass) 4 P. Günther Steal
05:50 4 P. Günther Offensive Foul (Team 3rd, Player 5th)
05:50 4 M. Vil'khovets'kyy Steal
05:50 Substitution: 6 O. Sizov out,
13 S. Gladyr in
05:50 Substitution: 15 T. Granz out,
11 T. Spöler in
05:50 Substitution: 4 P. Günther out,
5 S. Hauer in
05:26 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 9 M. Korniyenko
05:14 4 M. Vil'khovets'kyy Turnover (Bad Pass) 10 F. Diestelhorst Steal
05:11 71 - 54 10 F. Diestelhorst 2PtsFG (Dunk) MADE
05:00 9 M. Korniyenko 2PtsFG (Dunk) MADE
Assist: 4 M. Vil'khovets'kyy
73 - 54
04:48 13 S. Gladyr Personal Foul (Team 4th, Player 4th)
04:35 10 F. Diestelhorst 3PtsFG (Jump shot) missed
04:22 11 T. Spöler Offensive Foul (Team 4th, Player 2nd)
11 T. Spöler Turnover (Offensive foul)
04:22 Substitution: 10 F. Diestelhorst out,
9 T. Schwartz in
03:59 13 S. Gladyr Turnover (Bad Pass) 6 K. Tadda Steal
03:54 6 K. Tadda 2PtsFG (Lay-up) missed
03:54 4 M. Vil'khovets'kyy Steal 9 T. Schwartz Turnover (Bad Pass)
03:49 8 O. Kolchenko Turnover (Out of bounds)
03:35 9 T. Schwartz Turnover (Out of bounds)
03:35 Substitution: 4 M. Vil'khovets'kyy out,
6 O. Sizov in
03:18 9 T. Schwartz Personal Foul (Team 5th, Player 1st)
03:18 13 S. Gladyr Free throw MADE(1/2) 74 - 54
03:18 13 S. Gladyr Free throw missed(2/2) 9 T. Schwartz Def. Rebound
03:01 11 T. Spöler Turnover (Travelling)
02:39 14 T. Ohlbrecht Personal Foul (Team 6th, Player 5th)
02:39 Substitution: 9 M. Korniyenko out,
11 D. Gliebov in
02:39 10 R. Gumenyuk Free throw MADE(1/2) 75 - 54
02:39 10 R. Gumenyuk Free throw missed(2/2) 9 T. Schwartz Def. Rebound
02:21 8 O. Kolchenko Def. Rebound 12 B. Fumey 2PtsFG (Jump shot) missed
02:15 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Lay-up) MADE
Assist: 13 S. Gladyr
77 - 54
01:54 11 D. Gliebov Def. Rebound 6 K. Tadda 2PtsFG (Jump shot) missed
01:36 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Jump shot) missed 9 T. Schwartz Def. Rebound
01:28 13 S. Gladyr Def. Rebound 9 T. Schwartz 2PtsFG (Lay-up) missed
01:07 13 S. Gladyr 3PtsFG (Jump shot) missed 9 T. Schwartz Def. Rebound
00:59 8 O. Kolchenko Steal 5 S. Hauer Turnover (Bad Pass)
00:41 Substitution: 10 R. Gumenyuk out,
7 V. Norenko in
00:37 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Jump shot) missed 11 T. Spöler Def. Rebound
00:20 77 - 56 9 T. Schwartz 2PtsFG (Dunk) MADE
Assist: 12 B. Fumey
00:02 11 D. Gliebov 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 13 S. Gladyr
80 - 56
00:02 6 K. Tadda 3PtsFG (Jump shot) missed

STRONA DOMOWA | Legal notice | Partners
 Print this page Wersja do druku