logo UKRAINA
79- 73
11 July 2007 17:45
( 29-26, 14-14, 22-12, 14-21 )
logo WIELKA BRYTNIA
AKCJA PO AKCJI
KWARTA 1
Czas UKRAINA Wynik WIELKA BRYTNIA
09:57 15 Y. Lokhmanchuk 2PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 9 M. Korniyenko
2 - 0
09:36 8 O. Kolchenko Steal 14 D. Clark Turnover (Bad Pass)
09:34 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Jump shot) MADE 4 - 0
09:34 10 R. Gumenyuk Block 14 D. Clark 2PtsFG (Jump shot) missed (blocked)
09:34 12 G. Guede Personal Foul (Team 1st, Player 1st)
09:32 4 M. Vil'khovets'kyy 3PtsFG (Jump shot) missed 8 O. Jackman Def. Rebound
09:16 4 - 2 5 N. Fraser 2PtsFG (Jump shot) MADE
09:00 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Jump shot) missed
08:48 9 M. Korniyenko Off. Rebound
08:46 9 M. Korniyenko 2PtsFG (Jump shot) MADE 6 - 2
08:28 6 - 5 12 G. Guede 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 8 O. Jackman
08:12 7 J. Ikhinmwin Personal Foul (Team 2nd, Player 1st)
08:12 9 M. Korniyenko Free throw missed(1/2)
08:12 9 M. Korniyenko Free throw missed(2/2)
08:11 10 R. Gumenyuk Turnover (Other)
07:50 6 - 7 12 G. Guede 2PtsFG (Lay-up) MADE
07:35 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Lay-up) MADE 8 - 7
07:21 8 - 9 14 D. Clark 2PtsFG (Jump shot) MADE
07:03 10 R. Gumenyuk Turnover (3 secs)
06:52 12 G. Guede Turnover (Out of bounds)
06:40 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 4 M. Vil'khovets'kyy
11 - 9
06:20 11 - 11 14 D. Clark 2PtsFG (Jump shot) MADE
06:08 12 G. Guede Personal Foul (Team 3rd, Player 2nd)
06:08 Substitution: 10 R. Gumenyuk out,
12 V. Kravtsov in
06:02 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Lay-up) MADE 13 - 11
05:42 15 Y. Lokhmanchuk Def. Rebound 14 D. Clark 3PtsFG (Jump shot) missed
05:36 4 M. Vil'khovets'kyy 3PtsFG (Jump shot) missed 7 J. Ikhinmwin Def. Rebound
05:20 13 - 13 14 D. Clark 2PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 12 G. Guede
05:03 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 9 M. Korniyenko
04:58 12 V. Kravtsov 2PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 9 M. Korniyenko
15 - 13
04:41 4 M. Vil'khovets'kyy Steal 8 O. Jackman Turnover (Bad Pass)
04:33 15 Y. Lokhmanchuk 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 4 M. Vil'khovets'kyy
18 - 13
04:16 14 D. Clark 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 14 D. Clark
04:12 18 - 15 14 D. Clark 2PtsFG (Tap-in) MADE
03:58 8 O. Kolchenko Turnover (Travelling)
03:58 Substitution: 8 O. Jackman out,
11 D. Carter in
03:58 Substitution: 14 D. Clark out,
13 A. Hamilton in
03:49 4 M. Vil'khovets'kyy Steal 13 A. Hamilton Turnover (Bad Pass)
03:49 4 M. Vil'khovets'kyy Turnover (Other)
03:43 18 - 18 13 A. Hamilton 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 11 D. Carter
03:27 12 V. Kravtsov 2PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 8 O. Kolchenko
20 - 18
03:13 12 V. Kravtsov Def. Rebound 12 G. Guede 3PtsFG (Jump shot) missed
03:03 9 M. Korniyenko 2PtsFG (Lay-up) missed 13 A. Hamilton Def. Rebound
02:50 20 - 20 13 A. Hamilton 2PtsFG (Jump shot) MADE
02:30 13 A. Hamilton Personal Foul (Team 4th, Player 1st)
02:30 Substitution: 8 O. Kolchenko out,
6 O. Sizov in
02:30 Substitution: 12 V. Kravtsov out,
14 M. Pustozvonov in
02:30 Substitution: 7 J. Ikhinmwin out,
14 D. Clark in
02:18 12 G. Guede Personal Foul (Team 5th, Player 3rd)
02:18 Substitution: 12 G. Guede out,
6 O. Williams in
02:18 4 M. Vil'khovets'kyy Free throw MADE(1/2) 21 - 20
02:18 4 M. Vil'khovets'kyy Free throw MADE(2/2) 22 - 20
02:12 14 M. Pustozvonov Personal Foul (Team 1st, Player 1st)
02:03 Substitution: 15 Y. Lokhmanchuk out,
8 O. Kolchenko in
01:47 13 A. Hamilton 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 5 N. Fraser
01:43 5 N. Fraser 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 14 D. Clark
01:37 22 - 22 14 D. Clark 2PtsFG (Jump shot) MADE
01:14 14 M. Pustozvonov 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 8 O. Kolchenko
25 - 22
01:05 25 - 25 5 N. Fraser 3PtsFG (Jump shot) MADE
00:58 14 M. Pustozvonov 2PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 4 M. Vil'khovets'kyy
27 - 25
00:43 13 A. Hamilton 2PtsFG (Jump shot) missed
00:38 14 D. Clark 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 14 D. Clark
00:38 6 O. Sizov Personal Foul (Team 2nd, Player 1st)
00:38 27 - 26 14 D. Clark Free throw MADE(1/2)
00:38 14 D. Clark Free throw missed(2/2)
00:38 14 M. Pustozvonov Personal Foul (Team 3rd, Player 2nd)
00:28 14 D. Clark 3PtsFG (Jump shot) missed
00:17 4 M. Vil'khovets'kyy 2PtsFG (Lay-up) MADE 29 - 26
00:03 8 O. Kolchenko Steal 13 A. Hamilton Turnover (Bad Pass)
KWARTA 2
Czas UKRAINA Wynik WIELKA BRYTNIA
09:44 8 O. Kolchenko Def. Rebound 13 A. Hamilton 2PtsFG (Jump shot) missed
09:38 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Jump shot) missed
09:38 6 O. Sizov Personal Foul (Team 1st, Player 2nd)
09:22 8 O. Kolchenko Steal 5 N. Fraser Turnover (Bad Pass)
09:07 14 M. Pustozvonov 3PtsFG (Jump shot) missed 6 O. Williams Def. Rebound
08:58 6 O. Sizov Def. Rebound 11 D. Carter 2PtsFG (Jump shot) missed
08:46 8 O. Kolchenko Turnover (Bad Pass) 5 N. Fraser Steal
08:36 29 - 29 5 N. Fraser 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 14 D. Clark
08:21 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 14 M. Pustozvonov
32 - 29
08:10 32 - 31 13 A. Hamilton 2PtsFG (Lay-up) MADE
07:52 6 O. Sizov 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 4 M. Vil'khovets'kyy
35 - 31
07:30 13 A. Hamilton Offensive Foul (Team 1st, Player 2nd)
13 A. Hamilton Turnover (Offensive foul)
07:30 8 O. Kolchenko Steal
07:30 Substitution: 9 M. Korniyenko out,
10 R. Gumenyuk in
07:30 Substitution: 11 D. Carter out,
7 J. Ikhinmwin in
07:15 14 M. Pustozvonov 2PtsFG (Jump shot) missed 6 O. Williams Def. Rebound
06:53 4 M. Vil'khovets'kyy Personal Foul (Team 2nd, Player 1st)
06:53 Substitution: 14 M. Pustozvonov out,
11 D. Gliebov in
06:53 35 - 32 13 A. Hamilton Free throw MADE(1/2)
06:53 35 - 33 13 A. Hamilton Free throw MADE(2/2)
06:42 4 M. Vil'khovets'kyy 2PtsFG (Lay-up) missed
Off. Rebound: 10 R. Gumenyuk
06:38 10 R. Gumenyuk 2PtsFG (Jump shot) missed 14 D. Clark Def. Rebound
06:31 11 D. Gliebov Personal Foul (Team 3rd, Player 1st)
06:31 13 A. Hamilton Free throw missed(1/2)
06:31 35 - 34 13 A. Hamilton Free throw MADE(2/2)
06:26 7 J. Ikhinmwin Personal Foul (Team 2nd, Player 2nd)
06:23 11 D. Gliebov Offensive Foul (Team 4th, Player 2nd)
11 D. Gliebov Turnover (Offensive foul)
06:06 6 O. Sizov Personal Foul (Team 5th, Player 3rd)
06:06 35 - 35 7 J. Ikhinmwin Free throw MADE(1/2)
06:06 7 J. Ikhinmwin Free throw missed(2/2)
Off. Rebound: 13 A. Hamilton
06:03 4 M. Vil'khovets'kyy Steal 13 A. Hamilton Turnover (Bad Pass)
05:57 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 4 M. Vil'khovets'kyy
37 - 35
05:52 14 D. Clark Turnover (Out of bounds)
05:52 Timeout
05:52 Substitution: 4 M. Vil'khovets'kyy out,
5 V. Tonchenko in
05:33 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed 5 N. Fraser Def. Rebound
05:25 7 J. Ikhinmwin 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 14 D. Clark
05:19 5 V. Tonchenko Steal 14 D. Clark Turnover (Bad Pass)
05:02 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed 6 O. Williams Def. Rebound
04:50 13 A. Hamilton 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 13 A. Hamilton
04:44 5 V. Tonchenko Steal 13 A. Hamilton Turnover (Bad Pass)
04:23 Timeout
04:23 Substitution: 11 D. Gliebov out,
13 S. Gladyr in
04:23 Substitution: 5 V. Tonchenko out,
4 M. Vil'khovets'kyy in
04:23 Substitution: 14 D. Clark out,
8 O. Jackman in
04:22 10 R. Gumenyuk Turnover (24 secs)
04:22 Substitution: 10 R. Gumenyuk out,
12 V. Kravtsov in
04:10 12 V. Kravtsov Block 13 A. Hamilton 2PtsFG (Jump shot) missed (blocked)
04:05 4 M. Vil'khovets'kyy Steal 7 J. Ikhinmwin Turnover (Bad Pass)
04:05 4 M. Vil'khovets'kyy 3PtsFG (Jump shot) missed 8 O. Jackman Def. Rebound
04:05 37 - 37 6 O. Williams 2PtsFG (Jump shot) MADE
04:03 12 V. Kravtsov Turnover (Other)
03:48 13 S. Gladyr 3PtsFG (Jump shot) missed 13 A. Hamilton Def. Rebound
03:39 6 O. Sizov Def. Rebound 5 N. Fraser 3PtsFG (Jump shot) missed
03:33 6 O. Sizov Turnover (Bad Pass) 8 O. Jackman Steal
03:30 13 S. Gladyr Steal 8 O. Jackman Turnover (Bad Pass)
03:28 6 O. Williams Personal Foul (Team 3rd, Player 1st)
03:28 Substitution: 6 O. Sizov out,
9 M. Korniyenko in
03:20 12 V. Kravtsov 2PtsFG (Dunk) MADE
Assist: 13 S. Gladyr
39 - 37
03:06 9 M. Korniyenko Def. Rebound 13 A. Hamilton 3PtsFG (Jump shot) missed
02:36 5 N. Fraser Personal Foul (Team 4th, Player 1st)
02:36 Substitution: 13 A. Hamilton out,
14 D. Clark in
02:36 9 M. Korniyenko Free throw missed(1/2)
02:36 9 M. Korniyenko Free throw missed(2/2)
Off. Rebound: 12 V. Kravtsov
02:20 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Lay-up) MADE 41 - 37
02:10 41 - 40 14 D. Clark 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 6 O. Williams
01:43 12 V. Kravtsov 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 12 V. Kravtsov
01:39 12 V. Kravtsov 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 13 S. Gladyr
01:20 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Lay-up) MADE 43 - 40
01:08 7 J. Ikhinmwin Turnover (Out of bounds)
00:53 4 M. Vil'khovets'kyy Offensive Foul (Team 6th, Player 2nd)
4 M. Vil'khovets'kyy Turnover (Offensive foul)
00:53 Substitution: 4 M. Vil'khovets'kyy out,
5 V. Tonchenko in
00:44 12 V. Kravtsov Def. Rebound 14 D. Clark 3PtsFG (Jump shot) missed
00:24 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed 7 J. Ikhinmwin Def. Rebound
00:07 7 J. Ikhinmwin 3PtsFG (Jump shot) missed
KWARTA 3
Czas UKRAINA Wynik WIELKA BRYTNIA
10:00 Substitution: 5 V. Tonchenko out,
4 M. Vil'khovets'kyy in
10:00 Substitution: 12 V. Kravtsov out,
10 R. Gumenyuk in
10:00 Substitution: 13 S. Gladyr out,
15 Y. Lokhmanchuk in
10:00 Substitution: 6 O. Williams out,
12 G. Guede in
09:48 8 O. Jackman Personal Foul (Team 1st, Player 1st)
09:42 4 M. Vil'khovets'kyy 3PtsFG (Jump shot) missed 12 G. Guede Def. Rebound
09:36 10 R. Gumenyuk Def. Rebound 7 J. Ikhinmwin 2PtsFG (Jump shot) missed
09:30 9 M. Korniyenko 2PtsFG (Lay-up) MADE
Assist: 8 O. Kolchenko
45 - 40
09:10 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Jump shot) MADE 47 - 40
09:03 8 O. Kolchenko Steal 7 J. Ikhinmwin Turnover (Bad Pass)
08:57 8 O. Kolchenko Def. Rebound 7 J. Ikhinmwin 2PtsFG (Jump shot) missed
08:53 4 M. Vil'khovets'kyy 2PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 8 O. Kolchenko
49 - 40
08:31 9 M. Korniyenko Def. Rebound 8 O. Jackman 2PtsFG (Jump shot) missed
08:24 15 Y. Lokhmanchuk 2PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 4 M. Vil'khovets'kyy
51 - 40
08:24 Timeout
08:24 Substitution: 7 J. Ikhinmwin out,
11 D. Carter in
08:24 Substitution: 8 O. Jackman out,
13 A. Hamilton in
08:20 8 O. Kolchenko Def. Rebound 5 N. Fraser 3PtsFG (Jump shot) missed
08:12 10 R. Gumenyuk 2PtsFG (Dunk) MADE
Assist: 8 O. Kolchenko
53 - 40
07:57 15 Y. Lokhmanchuk Personal Foul (Team 1st, Player 1st)
07:57 53 - 41 13 A. Hamilton Free throw MADE(1/2)
07:57 9 M. Korniyenko Def. Rebound 13 A. Hamilton Free throw missed(2/2)
07:49 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Jump shot) MADE 55 - 41
07:29 14 D. Clark Turnover (Out of bounds)
07:15 10 R. Gumenyuk 2PtsFG (Lay-up) MADE 57 - 41
06:46 12 G. Guede 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 14 D. Clark
06:41 57 - 43 14 D. Clark 2PtsFG (Lay-up) MADE
06:33 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed 13 A. Hamilton Def. Rebound
06:20 5 N. Fraser 3PtsFG (Jump shot) missed
06:08 Substitution: 10 R. Gumenyuk out,
12 V. Kravtsov in
06:01 15 Y. Lokhmanchuk 2PtsFG (Jump shot) missed 11 D. Carter Def. Rebound
05:49 12 V. Kravtsov Def. Rebound 13 A. Hamilton 2PtsFG (Jump shot) missed
05:43 12 V. Kravtsov Turnover (Out of bounds)
05:38 14 D. Clark 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 12 G. Guede
05:38 12 V. Kravtsov Def. Rebound 12 G. Guede 2PtsFG (Jump shot) missed
05:38 9 M. Korniyenko 2PtsFG (Dunk) MADE
Assist: 15 Y. Lokhmanchuk
59 - 43
05:38 12 G. Guede 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 14 D. Clark
05:38 14 D. Clark 2PtsFG (Jump shot) missed
05:38 Substitution: 11 D. Carter out,
8 O. Jackman in
05:24 8 O. Kolchenko Personal Foul (Team 2nd, Player 1st)
05:22 59 - 44 5 N. Fraser Free throw MADE(1/2)
05:12 9 M. Korniyenko Def. Rebound 5 N. Fraser Free throw missed(2/2)
04:44 8 O. Jackman Personal Foul (Team 2nd, Player 2nd)
04:44 12 V. Kravtsov Free throw MADE(1/2) 60 - 44
04:44 12 V. Kravtsov Free throw missed(2/2) 8 O. Jackman Def. Rebound
04:42 15 Y. Lokhmanchuk assist
04:22 8 O. Kolchenko Def. Rebound 13 A. Hamilton 2PtsFG (Jump shot) missed
04:17 8 O. Kolchenko Turnover (Out of bounds)
04:17 Substitution: 15 Y. Lokhmanchuk out,
13 S. Gladyr in
04:02 60 - 46 14 D. Clark 2PtsFG (Lay-up) MADE
Assist: 12 G. Guede
03:37 9 M. Korniyenko Turnover (3 secs)
03:37 Substitution: 9 M. Korniyenko out,
14 M. Pustozvonov in
03:27 8 O. Kolchenko Personal Foul (Team 3rd, Player 2nd)
03:27 12 G. Guede Free throw missed(1/2)
03:27 12 G. Guede Free throw missed(2/2)
Off. Rebound: 14 D. Clark
03:13 14 D. Clark 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 8 O. Jackman
02:55 14 M. Pustozvonov Personal Foul (Team 4th, Player 3rd)
02:55 13 A. Hamilton Free throw missed(1/2)
02:55 12 V. Kravtsov Def. Rebound 13 A. Hamilton Free throw missed(2/2)
02:40 4 M. Vil'khovets'kyy 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 14 M. Pustozvonov
63 - 46
02:15 12 G. Guede 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 13 A. Hamilton
02:05 63 - 49 12 G. Guede 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 14 D. Clark
01:49 12 V. Kravtsov 2PtsFG (Jump shot) missed (blocked) 14 D. Clark Block
01:42 4 M. Vil'khovets'kyy Turnover (Other)
01:42 Substitution: 8 O. Kolchenko out,
10 R. Gumenyuk in
01:42 Substitution: 12 V. Kravtsov out,
15 Y. Lokhmanchuk in
01:31 15 Y. Lokhmanchuk Def. Rebound 12 G. Guede 2PtsFG (Jump shot) missed
01:25 4 M. Vil'khovets'kyy 2PtsFG (Lay-up) MADE
Assist: 15 Y. Lokhmanchuk
65 - 49
01:01 14 D. Clark 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 14 D. Clark
00:57 14 M. Pustozvonov Personal Foul (Team 5th, Player 4th)
00:57 65 - 50 14 D. Clark Free throw MADE(1/2)
00:57 14 D. Clark Free throw missed(2/2)
Off. Rebound: 13 A. Hamilton
00:54 65 - 52 13 A. Hamilton 2PtsFG (Tap-in) MADE
00:54 Substitution: 14 M. Pustozvonov out,
9 M. Korniyenko in
00:41 10 R. Gumenyuk Offensive Foul (Team 6th, Player 1st)
10 R. Gumenyuk Turnover (Offensive foul)
00:24 15 Y. Lokhmanchuk Steal 12 G. Guede Turnover (Bad Pass)
00:19 4 M. Vil'khovets'kyy 2PtsFG (Lay-up) missed 13 A. Hamilton Def. Rebound
00:03 9 M. Korniyenko Def. Rebound 12 G. Guede 3PtsFG (Jump shot) missed
KWARTA 4
Czas UKRAINA Wynik WIELKA BRYTNIA
10:00 Substitution: 5 N. Fraser out,
6 O. Williams in
10:00 Substitution: 15 Y. Lokhmanchuk out,
8 O. Kolchenko in
09:50 14 D. Clark Turnover (Travelling)
09:41 9 M. Korniyenko 2PtsFG (Jump shot) missed 14 D. Clark Def. Rebound
09:28 13 S. Gladyr Personal Foul (Team 1st, Player 1st)
09:28 65 - 53 13 A. Hamilton Free throw MADE(1/2)
09:28 65 - 54 13 A. Hamilton Free throw MADE(2/2)
09:12 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Jump shot) missed
09:05 9 M. Korniyenko Steal 12 G. Guede Turnover (Bad Pass)
08:46 13 S. Gladyr Turnover (Out of bounds)
08:38 10 R. Gumenyuk Personal Foul (Team 2nd, Player 2nd)
08:38 65 - 55 14 D. Clark Free throw MADE(1/2)
08:38 4 M. Vil'khovets'kyy Def. Rebound 14 D. Clark Free throw missed(2/2)
08:24 8 O. Kolchenko 2PtsFG (Jump shot) missed 8 O. Jackman Def. Rebound
08:24 10 R. Gumenyuk Personal Foul (Team 3rd, Player 3rd)
08:24 Substitution: 10 R. Gumenyuk out,
12 V. Kravtsov in
08:04 12 V. Kravtsov Block 13 A. Hamilton 2PtsFG (Jump shot) missed (blocked)
08:00 13 A. Hamilton Personal Foul (Team 1st, Player 3rd)
07:45 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed 6 O. Williams Def. Rebound
07:42 8 O. Kolchenko Personal Foul (Team 4th, Player 3rd)
07:23 14 D. Clark 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 8 O. Jackman
07:23 65 - 57 8 O. Jackman 2PtsFG (Jump shot) MADE
07:23 13 S. Gladyr Personal Foul (Team 5th, Player 2nd)
07:23 8 O. Jackman Free throw missed(1/1)
07:05 4 M. Vil'khovets'kyy 3PtsFG (Jump shot) missed 6 O. Williams Def. Rebound
06:53 12 V. Kravtsov Personal Foul (Team 6th, Player 1st)
06:53 Substitution: 13 S. Gladyr out,
15 Y. Lokhmanchuk in
06:53 Timeout
06:53 8 O. Jackman Free throw missed(1/2)
06:53 65 - 58 8 O. Jackman Free throw MADE(2/2)
06:53 6 O. Williams assist
06:40 9 M. Korniyenko 2PtsFG (Jump shot) MADE 67 - 58
06:40 13 A. Hamilton Turnover (Other)
06:23 14 D. Clark 2PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 12 G. Guede
06:18 67 - 60 12 G. Guede 2PtsFG (Jump shot) MADE
05:54 12 V. Kravtsov Turnover (Travelling)
05:32 12 V. Kravtsov Block 13 A. Hamilton 2PtsFG (Jump shot) missed (blocked)
05:16 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 12 V. Kravtsov
70 - 60
05:16 13 A. Hamilton 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 8 O. Jackman
05:16 70 - 62 13 A. Hamilton 2PtsFG (Jump shot) MADE
05:16 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) MADE 73 - 62
05:16 14 D. Clark 3PtsFG (Jump shot) missed
Off. Rebound: 8 O. Jackman
05:16 73 - 65 12 G. Guede 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 8 O. Jackman
04:11 15 Y. Lokhmanchuk Offensive Foul (Team 7th, Player 2nd)
15 Y. Lokhmanchuk Turnover (Offensive foul)
04:11 Timeout
03:49 8 O. Kolchenko Def. Rebound 8 O. Jackman 3PtsFG (Jump shot) missed
03:46 12 G. Guede Personal Foul (Team 2nd, Player 4th)
03:23 9 M. Korniyenko Turnover (Out of bounds)
03:09 12 G. Guede Turnover (Out of bounds)
02:50 15 Y. Lokhmanchuk Turnover (Bad Pass) 12 G. Guede Steal
02:50 14 D. Clark Turnover (Travelling)
02:50 Substitution: 12 V. Kravtsov out,
13 S. Gladyr in
02:38 12 G. Guede Personal Foul (Team 3rd, Player 5th)
02:38 Timeout
02:38 15 Y. Lokhmanchuk Free throw MADE(1/2) 74 - 65
02:38 15 Y. Lokhmanchuk Free throw MADE(2/2) 75 - 65
02:22 75 - 67 13 A. Hamilton 2PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 14 D. Clark
02:05 4 M. Vil'khovets'kyy Turnover (Bad Pass) 8 O. Jackman Steal
02:05 8 O. Kolchenko Personal Foul (Team 8th, Player 4th)
02:05 8 O. Jackman Free throw missed(1/2)
02:05 8 O. Jackman Free throw missed(2/2)
02:03 13 A. Hamilton Personal Foul (Team 4th, Player 4th)
01:37 15 Y. Lokhmanchuk 3PtsFG (Jump shot) missed
01:26 75 - 69 14 D. Clark 2PtsFG (Lay-up) MADE
01:26 9 M. Korniyenko Personal Foul (Team 9th, Player 1st)
01:26 13 S. Gladyr Def. Rebound 14 D. Clark Free throw missed(1/1)
01:06 8 O. Kolchenko 3PtsFG (Jump shot) missed 8 O. Jackman Def. Rebound
00:48 13 A. Hamilton Offensive Foul (Team 5th, Player 5th)
00:48 13 S. Gladyr Steal
00:31 8 O. Kolchenko Turnover (Bad Pass) 8 O. Jackman Steal
00:27 Substitution: 13 S. Gladyr out,
5 V. Tonchenko in
00:27 11 D. Carter Free throw missed(1/2)
00:27 75 - 70 11 D. Carter Free throw MADE(2/2)
00:27 9 M. Korniyenko Turnover (Other)
00:27 14 D. Clark Personal Foul (Team 6th, Player 1st)
00:27 4 M. Vil'khovets'kyy Personal Foul (Team 10th, Player 3rd)
00:27 5 V. Tonchenko Free throw missed(1/2)
00:27 5 V. Tonchenko Free throw MADE(2/2) 76 - 70
00:23 15 Y. Lokhmanchuk Turnover (Other)
00:21 11 D. Carter Turnover (Travelling)
00:19 Timeout
00:17 6 O. Williams Personal Foul (Team 7th, Player 2nd)
00:17 4 M. Vil'khovets'kyy Free throw MADE(1/2) 77 - 70
00:17 4 M. Vil'khovets'kyy Free throw missed(2/2) 14 D. Clark Def. Rebound
00:10 11 D. Carter 3PtsFG (Jump shot) missed
00:08 77 - 73 14 D. Clark 3PtsFG (Jump shot) MADE
Assist: 6 O. Williams
00:08 6 O. Williams Personal Foul (Team 8th, Player 3rd)
00:08 4 M. Vil'khovets'kyy Free throw MADE(1/2) 78 - 73
00:08 4 M. Vil'khovets'kyy Free throw MADE(2/2) 79 - 73
00:08 Timeout
00:08 Substitution: 4 M. Vil'khovets'kyy out,
6 O. Sizov in
00:08 Substitution: 8 O. Kolchenko out,
7 V. Norenko in
00:08 Substitution: 9 M. Korniyenko out,
11 D. Gliebov in
00:08 Substitution: 15 Y. Lokhmanchuk out,
13 S. Gladyr in
00:04 5 V. Tonchenko Def. Rebound 5 N. Fraser 3PtsFG (Jump shot) missed

STRONA DOMOWA | Legal notice | Partners
 Print this page Wersja do druku